Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal: 0.00

Zeer bijzondere Sumeru Sri Yantra

Zeer bijzondere Sumeru Sri Yantra

Gewicht: 9,5 kg
Afmetingen: 20 x 20 cm

899.00

Category: ID: 1892

Zeer bijzondere Sumeru Sri Yantra

Gewicht: 9,5 kg
Afmetingen: 20 x 20 cm

Gemaakt van lood met klassieke goud- en zilverafwerking

Sri Chakrahas 9 Mandalas (Nava Mandalalu)
1.    Trailokya Mohana of Bhupura: symboliseert de aarde
2.    Sarva Asha Paripuraka zestien lotusbladeren
3.    Sarva Sankshobahana acht bloembladeren
4.    Sarva Soubhagyadhayaka vervaardigd van veertien kleine driehoeken
5.    Sarva Arthasadhaka vervaardigd van tien buitendriehoeken
6.    Sarva Rakshakara vervaardigd van tien kleine binnendriehoeken
7.    Sarva Rogahara vervaardigd van acht kleine driehoeken
8.    Sarva Siddhipradha met één middendriehoek
9.    Sarva Anandhamaya of bindhu-mandala.

Dit zijn de negen mandala’s, of elementen van de Sri Chakra:

1. Bhupura of Trailokya Mohan:
Buitenste rij: de buitenste rij bevat de acht wereldbeschermers (Lokapalakas of Dhikpalakas) :
1.    Indra (oost), met als Vahanam (vervoermiddel) Iravatham (olifant), met gele kleding.
2.    Agni (zuidoost – Agneyam), Vahanam: Ram (paard), hij draagt rode kleding.
3.    Yama (zuid – Dhakshanam), vervoermiddel: buffel, hij draagt zwarte kleding.
4.    Nirriti (zuidwest), haar Vahana is een Ghoul (demon), donkergroene kleding.
5.    Varuna (west), zijn Vahana is een Maakara (krokodil), hij draagt blauw.
6.    Vayu (noordoost), zijn Vahana is een hert, hij draagt een bleke kleur.
7.    Kubera (noord), zijn Vahana is een geit, hij draagt zuiver witte kleding.
8.    Ishana (noordoost) is een vorm van Shiva, zijn Vahana is een stier.
De middelste rij: In deze rij zijn de Siddhi Shakti’s ingesmeerd met vermiljoen (Sindoor). Zij dragen een rode krans, een lus (Pasam) en een prikkel (om olifanten te drijven, Ankusam) .

Binnenste rij: hier bevinden zicht acht Shakthi’s die de vrouwelijke oerkracht symboliseren en Verlangen, Woede, Jaloezie, Bedrog, Hebzucht, Afgunst, Deugd en Ondeugd. Zij zijn de acht Matrika’s en staan ook wel bekend als de Prakata Yogini’s.

1. Brahmi
2. Maheswari
3. Kaumari
4. Varahi
5, Indrani
6. Chamundi
7. Mahalakshmi
8. Vaishnavi

Een Matha in de vorm van de Tripura regeert al deze Shakthi’s in deze individuele Mandala, bekend als de Chakra die de drie werelden regeert.
Haar vidya is “Am am Sauh”.

2. Zestien bloembladeren (Sarva Asha Paripuraka) 
De Shakthi’s in de cirkel staan bekend als de Verborgenen. De gehele mandala van zestien bloembladeren staat bekend als de “Wensenvervuller”.
De vorm van Lalitha is Thirpureshi.
Haar vidya is “Aim Klim Sauh”
De zestien yogini’s in deze mandala helpen bij het vervullen van wensen.

3. Acht bloembladeren: Sarva Sankshobahana
De gehele cirkel van acht bloembladeren betekent “Alles-opwindende Chakra”.
De vorm van Lalitha is hier Tripura Sundhari.
Haar vidya is “Hrim Klim Sauh”.
De 8 Shakti’s in elk van de acht bloembladeren van deze mandala worden beschreven als de Shakthi’s van Spraak, Vasthouden, Lopen, Uitstroom, Plezier, Verlaten, Concentratie, en Loslaten.
Hun namen (Ananga Mandala) hebben allemaal te maken met liefde en seksualiteit.

4. Veertien driehoeken: Sarva Saobhagyadhayaka
Deze Mandala betekent “Gelukschenkende Chakra”.
De vorm van Devi hier is Tripura Vasini. Haar vidya is “Haim Klim Hsauh”.
De veertien Shakti’s van de driehoeken zijn verbonden met de belangrijkste Nadi’s of stromingen van bio-energie. Ze worden beschreven als trots, stout, jong, karmijnkleurig, met edelstenen versierd, met een lus, prikkel, spiegel, wijnbeker met nectar (Amritham). Het gaat om de Akarshani’s of Aantrekkers.

5. Buitenste tien driehoeken: Sarva Arthasadhaka 
Deze mandala betekent “De Chakra die alle objecten aan de Sadhaka schenkt”. De Shakti’s heten de Kula Kaulas. De vorm van de Rode Devi is Tripura Shri. Hier straalt de Matha zoveel als duizend rijzende zonnen.
De tien Shakti’s in deze driehoeken worden beschreven als uitgelaten en in het bezit van een Pasam en Ankusam.

6. Binnenste tien driehoeken: Sarva Rakshakara
Deze mandala betekent “De Chakra die alles beschermt”. De Yogini’s heten “Zonder Oorsprong”. De toepasselijke vorm van Lalita is Tripura Malini.
Haar vidya is “Hrim Klim Blem”. Ze houdt een lus (Pasam) en een prikkel (Ankusam) vast. Ze weert angst af en heeft een schedel. Ze is schitterend als vermiljoen, geeft het handteken van kennis en verschaft geluk.

7. Acht driehoeken: Sarva Rogahara
Deze mandala betekent “De Chakra die alle ziekten vernietigt”. De Yogini’s staan bekend als het geheim van de Rahasya Yogini’s. De toepasselijke vorm van de rode godin is Tripura Siddha. Haar vidya is “Hrim Shrim Saug”.

8. Middelste driehoek: Sarva Siddhi Pradha
Deze mandala betekent “De Chakra die succes verschaft”. De Yogini’s zijn volledig geheim. Lalita verschijnt hier als Tripura Amba.
Haar Vidya is “Shraim Shklim Shrauh”. Ze staat bekend als Sampathpradha Bhairavi met drie ogen.
Er zijn drie Shakti’s in deze driehoek: Kameshvari, Vajreshi en Bhagamalini.
Kameshwari betekent Shiva Shakti, Vajreshi is Vishnu Shakthi en Bhagamalini is Brahma Shakti.

9. Bindhu Mandala: Sarva Anandamaya 
Deze mandala betekent “Zuiver Gelukzalig”. De voortreffelijke majesteit Lalitha verschijnt hier als Maheshvari Mahatripurasundari.
Haar vidya (Kamaraja vidya) is “Ka E Ila Hrimha Sa Ka Ha La Hrimsa Ka La Hrim”. Dit is de Panchadasakshari Mantra, één van de belangrijkste mantra’s van Devi en alleen te vergelijken met de Shodasakshari Mantra.

Het voordeel van deze Yantra: de Sri Yantra met acht metalen en goud wordt beschouwd als een vorm, gelijk aan de godin Lakshmi. Deze Sri Yantra is vervaardigd in Ashtadhatu (acht metalen) . Dit representeert acht Lakshmi’s. Gebruikers die rijkdom nastreven wordt geadviseerd deze Sri Yantra in hun huis. Gebruikswijze: installatie kan plaatsvinden op vrijdagmorgen in het huisaltaar door het in Panchamrit of ongekookte melk te baden en het op een rood kleed te plaatsen.

Mantra voor dagelijks gebruik: “Om Shreem Hreem Shreem Mahalakshmye Namah”.
Spreek deze mantra honderdacht maal uit.
Gebruik: voor het bereiken van aardse verlangens, het vervullen van wensen, voor succes, geluk, rijkdom en gezondheid.

Levertijd: 3-4 weken

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zeer bijzondere Sumeru Sri Yantra”